Antroposofische opvoeding

Misschien heb je er weleens van gehoord, antroposofisch opvoeden, maar wat is het nou eigenlijk?

Wat is antroposofie?

Antroposofie is een verborgen wetenschap en een spirituele filosofie die gebaseerd is op de leer van Rudolf Steiner. Hij geloofde in het bestaan van een geestelijke wereld die bereikbaar is via innerlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gericht op het versterken van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen. In de antroposofie zien de mensen de wereld als een werkelijkheid die niet alleen bestaat uit het waarneembare en meetbare, maar ook uit een niet-materile (geestelijke) realiteit.

Antroposofie wordt in Nederland op veel gebieden toegepast, zoals in het onderwijs (vrije school), in de landbouw (biologisch-dynamisch) en in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld het niet inenten van kinderen).

Ook in de architectuur komt het voor. Zo wordt in de antroposofische architectuur rechte hoeken in een gebouw gezien als negatief. Het heeft een verkeerde uitwerking op de geestelijke toestand van de mens als zij alleen in rechthoekige ruimtes leeft. Hoeken van 90 graden worden daarom ook vermeden in huizen en gebouwen.

De twaalf zintuigen

De antroposofie kent twaalf zintuigen; De tastzin, de levenszin, de bewegingszin, de evenwichtszin, de reukzin, de smaakzin, de gezichtszin, de warmtezin, de gehoorzin, de taalzin, de denkzin en de ikzin.

Het is erg belangrijk dat al deze zintuigen zich goed ontwikkelen.

De antroposofische opvoeding

Een kind (en later ook de volwassene) ontwikkeld zich in fases van zeven jaar. Een kind heeft dus drie fases voor het volwassen is. In de eerste fase werkt een kind vooral aan het opbouwen van het fysieke lichaam (ze leren lopen, spreken etc). In de tweede fase werkt het kind aan zijn eigen functioneren (het ik-gevoel wordt gevormd) en in de derde fase wordt het astraallichaam (de energie van de ziel) geboren en verder ontwikkeld.

Bij een antroposofische opvoeding is een aantal dingen erg belangrijk; bijvoorbeeld de ontwikkeling van de twaalf zintuigen, het opvoeden zonder straffen en belonen, dagelijks de natuur in, biologische voeding, rust en aandacht. En hou bij de opvoeding altijd rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Wil je meer weten over een antroposofische opvoeding of wil je antroposofische gastouder/kinderleidster worden, kijk dan voor meer informatie op de website van heemhuysacademie.nl