Auteursarchief: beheer

Leene schoenen en tassen Ermelo

Sinds 1892 kunt u bij Leene schoenen & tassen terecht voor goede schoenen en passend advies. U wordt deskundig geholpen door de medewerkers in de winkel van Leene aan de Stationsstraat 115 teErmelo. Zij hebben volledige aandacht voor uw vragen en wensen en helpen u zo aan schoenen met een goede pasvorm, draagcomfort en steun. Ieder seizoen wordt met zorg de allermooiste collectie ingekocht waarbij aandacht is voor mode n draagcomfort. Zo loopt u prettig op de laatste modetrends.

dames
heren
tassen
historie
missie
openingstijden

leene schoenen

Ondernemen in Brazilië, 3 tips.

Ondernemen in Brazilie is heel wat anders dan ondernemen in Nederland. De cultuurverschillen zijn enorm en dat merk je ook bij het zaken doen met een Braziliaan. Ben je van plan om te gaan ondernemen in Brazilië, dan volgen hieronder een 3 tips die goed van pas kunnen komen om dit tot een succes te maken.

zaken doen in Brazilie

Contact in Brazilie
Brazilianen stellen goed contact erg op prijs. Het is daarom aan te raden om te investeren in langdurige en persoonlijke contacten. Ga zo vaak als mogelijk is terug en laat je interesse voor de ander blijken. Een Braziliaan doet pas zaken als hij of zij echt bevriend met je is geraakt. Ze moeten je echt mogen. Een manier om in Brazilie te laten zien dat je interesse in de ander hebt is een uitnodiging om samen te gaan lunchen. Opmerkelijk is dat het praatje wat je dan hebt over van alles gaat behalve over zaken.

Braziliaanse taal
Om echt goed contact met een Braziliaan te kunnen hebben en tot zaken te kunnen komen, is het van belang dat je de Braziliaans-Portugese taal beheerst. Veel van de inwoners van Brazilië spreken namelijk geen Engels.

Relax
Brazilianen nemen overal net even wat meer de tijd voor dan Nederlanders. Sta er niet raar van te kijken wanneer een Braziliaan te laat is voor een afspraak. Het is niet onbeleefd bedoeld, maar de normale gang van zaken in Brazilie. Ook moet je er rekening mee houden dat het regelen van zaken vaak twee maal langer duurt dan in Nederland. Mits je alle gevraagde documenten in één keer juist aanlevert.

Succesvol zaken doen in Brazilie
Het is duidelijk dat je goede kennis nodig hebt van de Braziliaanse taal en cultuur om succesvol te kunnen ondernemen in Brazilie. Iemand die deze kennis bezit en je hierbij kan ondersteunen is dan ook geen overbodige luxe. Brazil Services kan deze ondersteuning bieden: http://brazilservices.nl/

Geschiktheid bestuurder of commissaris

ACS Supervision Consult bereid kandidaat bestuurders en commissarissen voor op het afleggen van een geschiktheidstoets. Maar waarom moeten personen die deze functies willen vervullen eigenlijk zo’n geschiktheidstoets afleggen en voor wie?

Waarom een geschiktheidstoets?
De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat solide en integere financiele instellingen hun verplichtingen nakomen. Het toetsen van (beoogd) commissarissen en bestuurders is daar een belangrijk onderdeel van. Zij zijn namelijk van essentieel belang voor de strategie en bedrijfscultuur en daarmee voor de soliditeit en toekomstige levensvatbaarheid van een instelling. Wanneer het bestuur en intern toezicht van een instelling van goede kwaliteit is, zal dit bijdragen aan een solide en verantwoorde bedrijsvoering en zal dit de stabiliteit en integriteit van de financiele sector bevorderen evenals het vertrouwen van de consument.

Wie worden er getoetst op geschiktheid?
Personen die nog niet eerder een bestuurders of commissarisfunctie binnen een bepaalde instelling hebben gehad worden getoetst op hun geschiktheid voor deze functie. Dit kunnen zijn: de dagelijkse (mede)beleidsbepalers waaronder bestuurders, de leden van een toezichthoudend orgaan zoals raad van commissarissen of raad van toezicht, personen die voor het houden of verwerven van een gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen bezwaar aanvragen, wettelijke vertegenwoordigers, tweede echelon. Wanneer een persoon wordt herbenoemd en deze al eerder een geschiktheidstoets met positief resultaat heeft afgelegd in dezelfde functie en bij dezelfde instelling, dan hoeft deze de toets niet opnieuw af te leggen, maar is een schriftelijke melding aan de DNB voldoende.

Geschiktheidstoets altijd bij De Nederlandsche Bank?
Niet in alle gevallen vind de toetsing plaats door DNB. In sommige gevallen is het de AFM die de geschiktheidstoets afneemt. Kandidaten met een functie bij een bank, verzekeraar, financiele holding, verzekeringsholding, gemengde financiele holding, central clearing counterparty, premiepensioeninstelling, betaalinstelling, clearinginstelling, afwikkelonderneming, elektronisch-geldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie, kredietunie, ontheffinghouder o.b.v. art. 3:5 Wft, wisselinstelling, pensioenfonds, beroepspensioenfonds, algemeen pensioenfonds en trustkantoor worden door DNB worden getoetst. Betreft de functie van de kandidaat bij een beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, maatschappij voor collectieve belegging in effecten, bewaarder, bewaarder van een icbe, beheerder van een icbe, financiele dienstverlener, pensioenbewaarder, marktexploitant, centrale effectenbewaarinstelling, accountantorganisatie en auditorganisatie van een derde land dan wordt de toetsing afgelegd bij de AFM.

Voorbereiding op de geschiktheidstoets
Kandidaten dienen zich goed voor te bereiden op een geschiktheidstoets. ACS SupervisionConsult helpt kandidaat bestuurders en commissarisen hierbij. Op de website www.acs-supervisionconsult.nl is hierover meer informatie te vinden.

Mediation als oplossing bij een conflict

Wat is mediation?
Wanneer u een probleem heeft met een persoon of een organisatie waar u samen niet uit komt, dan kunt u kiezen voor mediation. Vaak is dit minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en bespaart u hiermee tijd en geld. U werkt bij mediation zelf aan een oplossing, maar krijgt daar wel deskundige hulp bij. In meer dan de helft van de gevallen zorgt mediation voor een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

mediator Deventer

Hoe verloopt mediation?
Mediationtrajecten verlopen vaak volgens een aantal vaste stappen. Meestal verzoekt één van beide partijen die in conflict zijn de andere partij om middels mediation tot een oplossing te komen. De eerste stap die daarna wordt gezet is het (samen) vinden van een geschikte mediator. Wanneer deze is gevonden zal het eerste contact met de mediator plaatsvinden. Vaak gebeurt dit via mail of telefoon en wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste bijeenkomst. Tijdens die eerste bijeenkomst legt de mediator e.e.a. uit over mediation en de mediationovereenkomst.

Nadat deze overeenkomst door beide partijen is ondertekend kan de echte mediation beginnen. Beide partijen zullen de kans krijgen om zijn of haar verhaal te doen en de mediator zal vragen stellen om het verhaal compleet te krijgen. Daarna breekt de onderhandelingsfase aan waarbij er gezocht wordt naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Wanneer deze is gevonden wordt deze in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd zodat er geen mistverstand kan ontstaan over wat er is vastgelegd.

Waar kan mediation worden toegepast?
– Bij echtscheiding
– Bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties
– Bij burenruzies
– In arbeidsconflicten
– In conflicten tussen bestuur en ondernemingsraad
– In geval van ongewenst gedrag

Op zoek naar een mediator?
Wanneer u op zoek bent naar een goede mediator is het belangrijk om te letten op kwaliteit. Een goede mediator heeft zich aangesloten bij een register of organisatie en zal moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo blijft de kwaliteit van hun werk hoog. Bent u op zoek naar een MfN register mediator in Deventer, kijk dan eens op de website van Antonia Advocaten: http://www.antonia-advocaten.nl

Met de juiste interviewtechniek haal je meer uit een sollicitatiegesprek

Een eerste indruk van een persoon vorm je in de eerste seconden van een eerste ontmoeting. Dit gebeurt in elke situatie, zo ook bij een sollicitant die op gesprek komt. Maar klopt die eerste indruk wel? Daar ga je in het sollicitatiegesprek achter komen, mits je de goede vragen stelt en weet waar je op moet letten natuurlijk!

interviewtechnieken sollicitatiegesprek

Het doel van het gebruiken van interviewtechnieken
Een juiste manier van interviewen zal je tijdens een sollicitatiegesprek helpen. Niet alleen bij het voeren van een soepel sollicitatiegesprek, maar vooral ook bij het krijgen van een goede indruk van de kandidaat. De technieken die je hiervoor gebruikt worden interviewtechnieken genoemd. Wanneer je een gesprek goed voorbereid houd je tijd over om naar de kandidaat te luisteren en op belangrijke details te letten.

Goede voorbereiding is het halve werk
Bereid je van tevoren goed voor op het sollicitatiegesprek door alvast te noteren wat je uit dit interview wilt halen. Zorg ervoor dat je exact weet aan welke eisen de sollicitant moet voldoen voor de functie waar hij/zij op solliciteert. Zo kun je tijdens het gesprek er op letten of de persoon de juiste competenties heeft, welke karaktereigenschappen hij/zij heeft en of hij/zij de specifiek benodigde eisen bezit.

Bestudeer de kandidaat van te voren goed door niet alleen het cv snel door te nemen, maar door alvast de goede en minder goede punten te onderstrepen op het cv of door punten aan te stippen waar je meer informatie over wilt hebben. Je kunt dieper ingaan op de functies die hij/zij had, wat hij vond van zijn/haar rol, of hij/zij meer of minder verantwoordelijkheid wilde, etc.

Zorg er voor dat je op iedere vraag over de vacature en de onderneming een antwoord hebt. Op deze manier straal je zelfvertrouwen uit en zal ook de kandidaat meer vertrouwen hebben en gerustgesteld zijn. Zorg er voor dat de kandidaat op zijn/haar gemak is dus zorg ook voor een prettige omgeving waar je niet gestoord zult worden.

Je kunt er voor kiezen een agenda te volgen die er voor zorgt dat je niet uit je tijd loopt. Deel deze agenda mede aan de kandidaat bij aanvang van het gesprek.

Gebruik de STAR methode als interviewtechniek
De STAR methode kan een goede interviewtechniek om er achter te komen hoe een kandidaat handelt. Je vraagt de sollicitant om situaties (Situatie) uit zijn/haar carriére (of privé leven) te omschrijven. Welke acties (Taak) ondernam hij/zij, waarom koos hij/zij voor deze aanpak (Actie) en wat was het resultaat (Resultaat) van zijn/haar handelen?

Training in interviewtechniek
Er zijn nog tal van andere interviewtechnieken waarmee je veel informatie uit personen kunt lospeuteren door de manier van vraagstelling, te letten op de manier van antwoorden en door te letten op houding en gedrag. Wil je hier meer over weten, dan kan het zinvol zijn om een training interviewtechnieken te volgen. Wil je hier meer informatie over hebben klik dan op de link

Catering Deventer, op locatie

Wist u dat het niet nodig is om uren in de keuken te staan en toch een heerlijk buffet aan te bieden aan uw gasten wanneer u een feestje geeft? Catering kan bezorgd worden op locatie of bij u thuis. Zelfs de tafels, de borden, het bestek en stoelen kunnen meegeleverd worden.

Partycatering Deventer is een cateraar in Deventer met veel ervaring in het horeca vak. Zij kunnen u ontzorgen wanneer u eens flink wilt uitpakken. Bent u op zoek naar catering in Deventer en omgeving kijk dan eens op onze website www.partycateringdeventer.nl

Tuinaanleg Deventer, beplantingsplan

Een beplantingsplan is een belangrijk onderdeel wanneer u een tuin gaat aanleggen. Het geeft de tuin kleur, benadrukt vormen of zwakt deze juist af en een beplantingsplan zorgt er voor dat de planten op een plek komen waar ze kunnen overleven en geven u een indicatie van hoeveel tijd u aan uw tuin kwijt bent.

In het volgende filmpje zijn voorbeelden van zeer uiteenlopende beplantingsvormen te zien.

Natuurlijk gaat het niet alleen over het uiterlijk van een beplantingsplan. Ook de plek waar welke plant terecht komt is een belangrijk onderdeel. Sommige planten verdragen geen zon terwijl anderen juist graag zo veel mogelijk zonuren op een dag maken. Een zeer belangrijk punt in de tuinaanleg. Ook de hoeveelheid aandacht die een plant nodig heeft wordt meegenomen in het maken van een beplantingsplan. Heb je groene vingers of wil je juist zo min mogelijk tijd besteden aan het onderhoud van je tuin? Het is goed om dit vooraf te bedenken zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan.

Wilt u er zeker van zijn dat uw nieuwe tuin bij u past? Schakel dan een goede hovenier in. A.A. Living Garden Design kan u helpen bij tuinaanleg in Deventer of Zutphen, maar ook elders in het land.